Select Page

ಕೃಮವಿ, ರಾಯಚೂರು

ಡಾ. ಭೀಮಣ್ಣ ಎಂ.
ಡೀನ್ (ಕೃಷಿ)
ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ,
ರಾಯಚೂರು – 584 104
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 08532-220041
ಮಿಂಚಂಚೆ: deanacr@uasraichur.edu.in
ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳಿಗಾಗಿ: www.acr.edu.in

ಅವಲೋಕನ
ರಾಯಚೂರು ಕೃಷಿ ಕಾಲೇಜು, ರಾಯಚೂರು ನಗರದಿಂದಆರು ಕಿ. ಮಿ. ದೂರದಲ್ಲಿರುವುದು. ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ವಿಸ್ತರಣಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಾ. ರಾಯಚೂರು ಕೃಷಿ ಕಾಲೇಜು ಹೈದರಾಬಾದ್-ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರದೇಶದ ಪ್ರಮುಖ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಲೇಜುಒಂದಾಗಿದೆ.
ಐತಿಹಾಸಿಸ ಹಿನ್ನೆಲೆ
ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಘಟಕವಾಗಿ 1984ರಲ್ಲಿ ರಾಯಚೂರು ಕೃಷಿ ಕಾಲೇಜು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ಮತ್ತುರಾಯಚೂರಿನ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಂಶೋಧನಾಕೇಂದ್ರ ಹಾಗೂ ಕೃಷಿ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸಂಸ್ಥೆಯಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಸ್ಥಳಾವಕಾಶ ನೀಡಲಾಯಿತು. 1988ರ ಸಮಯದಲ್ಲಿಬಿ.ಎಸ್ಸಿ ಯ ಮೊದಲ ಬ್ಯಾಚ್. (ಕೃಷಿ) ಪದವಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನುರಾಯಚೂರು ಕೃಷಿ ಕಾಲೇಜಿನಿಂದ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಶುರುಮಾಡಲಾಯಿತು.
ಪದವಿ ಮತ್ತು ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಲ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥಯನ್ನು 1996ರಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯಿಸಲಾತು. ಹೈದರಾಬಾದ್-ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರದೇಸವನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾ ಒಳಗೊಂಡ 2009ರಲ್ಲಿಎ ಧಾರವಾಡದಿಂದರಾಯಚೂರಿನ ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ವಿಭಜನೆ ಮತ್ತುರಚನೆಗೊಂಡುಕಲ್ಯಾಣಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳಾಯಿತು. ಹೈದರಾಬಾದ್-ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಈ ಆರು ಜಿಲ್ಲೇಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವದು ಬೀದರ್, ಕಲಬುರಗಿ, ಯಾದಗಿರಿ, ರಾಯಚೂರು, ಬಳ್ಳಾರಿ ಮತ್ತು ಕೊಪ್ಪಳ. ಸಂಸ್ಥೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆ ರಾಯಚೂರು ಕೃಷಿ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದ ವರ್ಷದಅತ್ಯುತ್ತಮ ಐಸಿಟಿ ಶಕ್ತಗೊಂಡ ಕೃಷಿ ಉಪಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಇ-ವಲ್ರ್ಡ2012 ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತರನ್ನಾಗಿರಾಯಚೂರು ಕೃಷಿ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ನೀಡಲಾಯಿತ್ತು. ಪದವಿ ಪೂರ್ವಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಡಿಯಲ್ಲಿ, ಯೋಗಿಕ ಮತ್ತುಕೈ-ತರಬೇತಿ()ತರಗತಿ ಕೋಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಕ್ಷೀಪ್ತದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ನಂತರ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಅಥವಾಕ್ಷೇತ್ರ ಭೇಟಿಅಥವಾ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘಗಳು, ಬ್ಯಾಂಕುಗಳುಅಥವಾ ಸರ್ಕಾರೇತರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಪ್ರಗತಿಪರರೈತರುಅಥವಾ ಪರಿಶೋಧನೆ ಭೇಟಿಗಳು ಇತ್ಯಾದಿ ಮತ್ತುಅಗತ್ಯವಿದ್ದಾಗ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಪಠ್ಯಕ್ರಮಕೋಸ್ರ್ಮತ್ತು ವಿಷಯವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಂತಿಮ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅನುಭವದಕಲಿಕೆಯಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕೂಡ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.

ಬೀದರ್ ನರೈಸ್ಮಿಲ್‍ಗೆ ಅಂತಿಮ ವರ್ಷದಯು.ಜಿ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಮಾನ್ಯತೆ ಭೇಟಿ

ಸುಮಾರು 27 ಹೇಕ್ಟರ್ ಪ್ರದೇಶವನ್ನುತೋಟಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ಬೊಟಾನಿಕಲ್ಗಾರ್ಡನ್‍ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಸುಮಾರು 16 ಹೇಕ್ಟರ್ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಬೋಧನಾ ಫಾರ್ಮಗಾಗಿಕಾಯ್ದಿರಿಸಲಾಗಿದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಬೆಳೆ ಉತ್ಪಾದನೆ, ಮೈಕ್ರೋಪ್ಲಾಟ್ಟ್ರಾಯೊಗಿಕ ತಂತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಸಂಶೋಧನಾ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೋಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಕ್ಷೇತ್ರ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಲೀಗೆ ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಎಲ್ಲಾಕ್ಷೇತ್ರ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲು ರಸ್ತೆಗಳು, ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು, ಚರಂಡಿಗಳೂ, ನೀರಿನ ಕೊಳಗಳು, ನೀರಿನ ಕೊಳವೆ ಮಾರ್ಗಗಳು, ನೂಲುವ ಅಂಗಳ, ಇತ್ಯಾದಿ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿಂದ ಸೂಚನಾ ಫಾರ್ಮ್‍ಅನ್ನು (Instructional farms) ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಬೋಧನೆ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನಾ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನೀಡಲು ವಿಶೇಷ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಆಧುನಿಕ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಗಳು, ಅಂಗಾಂಶ ಸಂಸ್ಕ್ರತಿ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ, ಕೇಂದ್ರ ಸಲಕರಣೆಗಳ ಘಟಕ, ಎ. ಆರ್. ಎಸ್. ಮತ್ತುಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಲ್ಯಾಬ್, ಸಸ್ಯಆರೋಗ್ಯಚಿಕಿತ್ಸಾಲಯಒಂದುಘಟಕಇತ್ಯಾದಿಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಸ್ಯಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಕೋಣೆ (Plant growth Chamber) ವಾಕ್-ಇನ್-ಜೆರ್ಮಿನೇಟೊರ್, ಪರಮಾಣು ಹೀರಿಕೊಳ್ಲುವ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರೋಫೋಟೋ ಮೀಟರ್, ದ್ರವ ಸಿಂಟಿಲೇಷನ್ಘಟಕ, ಯುವಿಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರೋಫೋಟೋಮೀಟರ್, ಅಟಾಮಿಕ್‍ಅಬ್ಸಒಪ್ರ್ಟಿವÉ್ನ್ಸ್ಪಕ್ಟ್ರೊಫೋಮೇಟರ್, ಲಿಕ್ವಡ್ಸ್ಕಿಯಿಂಟಿಲ್ಲಶನ್ಯೂನಿಟ್, UV ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರೋಫೋಟೋ ಮೀಟರ್, ಡಿಸ್ಟಿಲೇಷನ್ಯೂನಿಟ್, ಫ್ಲೇಮ್ಫೋಟೋ ಮೀಟರ್, ಬಿನೋಕ್ಯುಲ ರ್ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ಮುತಾದ ಹೈಟೆಕ್ಸಾ ಧನಗಳೊಂದಿಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಬೋಧಕ ವರ್ಗ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಸಂಶೋಧನಾ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಕಾಲೇಜು ಪಾಲಿಹೌಸ್, ಗ್ರೀನ್ ಹೌಸ್ ಸ್ಮತುಗ್ಲಾ ಹೌಸ್ ಎಂಬ ವಿಶೇಷ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಾಯೋಗಿಕಕಲಿಕೆಯ (Experiential learning) ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಡಿಯಲ್ಲಿಅಂತಿಮ ವರ್ಷದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ ತರಬೇತಿ ಪಡೆಯಲು, ಗುಣಮಟ್ಟದ ಹೂವುಗಳು ಮತ್ತು ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಯಲು ಈ ಸಂರಕ್ಷಿತ ರಚನೆಗಳನ್ನು ಸ್ತಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಸುಸಂಘಟಿತ ಸೆರಿಕಲ್ಚರ್‍ಘಟಕವಿದ್ದುಇದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಳಿಗೆ ರೇಷ್ಮೆಉತ್ಪಾದನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಜೇನುಹುಳುಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆಕುರಿತುತರಬೇತಿ ನೀಡಲುಉಪಯುಕ್ತವಾದ 10 ಜೇನುಹುಳ ಸಾಹತುಗಳೊಂದಿಗೆ ಅಪಿಕಲ್ಚರ್‍ಘಟಕವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕಾಲೇಜುತನ್ನದೇಆದಡೈರಿಘಟಕವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ದಿನಕ್ಕೆ ಸರಾಸರಿ 125 ಲೀಟರ್ ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದನೆಯಾಗುತ್ತದೆಡೈರಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಮೇವು ಉತ್ಪಾದನೆಗಾಗಿ 25 ಎಕರೆ ಭೂಮಿಯನ್ನುಇಡಲಾಗಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿಆನ್-ಕ್ಯಾಂಪಸ್‍ಹತ್ತಿರದ ಹಳ್ಳಿಗಳಿಂದ ಸ್ಥಳಿಯ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯಕ್ಲಿನಿಕ್‍ಇದೆ. ಕ್ಲೀನಿಕ್‍ನ ಸುತ್ತ ಮುತ್ತಲಿನ ಹಳ್ಳಿಗಳಿಂದ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುತ್ತದೆ.

staff-acr